This site uses own and third party cookies to improve our services by obtaining analytical data on your browsing habits. If you continue to browse, we consider that you accept their use. For more information, click hereX

I SantCugatCreix Contest by Instagram 'Are You Big Six?'

Del 7 de març al 15 de juny de 2017
Share
Del 07/03/2017 al 15/06/2017
Del 7 de març al 15 de juny de 2017

Objectiu del concurs:

L'objectiu del concurs és recollir imatges que permetin representar qualsevol dels comportaments d'esportistes "BIG SIX" que hem donat a conèixer a través de les xarxes socials de SantCugatCreix. Sabem que setmana a setmana hi ha situacions i valors de manifest als recintes esportius, als vestidors, a la grada, quan viatgem, ... i volem recollir-los i premiar-los.

Requisits dels participants i de presentació de les fotografies

1. Entraran a concurs totes aquelles fotografies amb l'etiqueta #etsbigsix que tinguin una relació amb qualsevol dels punts Big Six.

2. Hi haurà un premi per valor representat.

3. Per tal de poder participar al concurs i evitar possibles problemes d'etiquetatge de les imatges, és recomanable seguir el compte d'Instagram @santcugatcreix i esmentar-lo a la publicació participant al concurs.

4. La publicació s'haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.

5. Les fotografies hauran d'estar fetes en el període del concurs. Se'n poden fer tantes com es desitgi, totes entraran al concurs.

6. Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys. En el cas dels menors d'edat, segons l'article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, s'estableix que “podrà procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys amb autorització dels pares o tutors legals”.

7. No podran participar en el concurs aquelles persones que hagin participat directament o indirectament en l'elaboració i el desenvolupament del concurs.

8. Tan les fotografies guanyadores com el nom dels guanyadors seran publicades al web i xarxes socials de SantCugatCreix.

9. Els guanyadors/es seran contactats a través d'un missatge a la seva fotografia.

10. La participació al concurs és gratuïta.

11. Hi haurà dues categories de participació i dos premis: majors de 18 anys i menors de 18 anys l'últim dia del concurs (15 de juny de 2017). Els premis per al/la guanyador/a de cada categoria seran vals de compra per a qualsevol dels establiments de Sant Cugat Comerç per valor de 100€.


Calendari i terminis de participació

El concurs comença el 7 de març de 2017 a les 00.00 h i acaba el 15 de juny de 2017 a les 23.59 h.

Ús de les imatges i les dades

1. Les imatges guanyadores del concurs podran ser utilitzades per SantCugatCreix pels esdeveniments i publicacions que consideri que estiguin relacionats amb la Carta Ètica.

2. Pujar les fotografies amb l'etiqueta #etsbigsix implica el permís per a què SantCugatCreix es posi en contacte amb els guanyadors a través d'un missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats anteriorment.

Premis i jurat

1. El jurat està format per un/a fotògraf/a i/o expert/a en fotografia de representants de mitjans de comunicació de la ciutat, de clubs esportius, i de SantCugatCreix.

2. El jurat emetrà públicament el seu veredicte el dia 20 de juny de 2017.

3. La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva decisió si el guanyador/a no contacta amb l'organització. En aquest cas, se seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més nombre de vots pel jurat.

4. Es valorarà la representativitat del valor, la originalitat, l'estètica i la qualitat de la imatge.

5. Les persones guanyadores podran renunciar al premi, però en cap cas els premis es podran canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició de la persona guanyadora.

Informació addicional:

1. L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

2. L'organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

3. L'autor/a ha de comptar amb l'autorització de les persones que apareguin a les fotografies publicades. SantCugatCreix no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d'imatge sobre qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs.

4. Les bases estaran publicades al lloc web: www.santcugatcreix.cat

Acceptació de les bases

1. La publicació d'imatges amb l'etiqueta #etsbigsix o #SantCugatCreix significa l'acceptació d'aquestes bases.

2. La participació en el concurs comporta l'acceptació del dictamen del jurat.

Project partners
ABOUT THE PROJECT

Programme: Erasmus+
Key action: Sport
Action type: Support to Collaborative Partnerships
Call: EAC-A04-2014
Project title: Ethics4Sports
Project acronym: E4S
Application Nr:  567220-EPP-1-2015-2-ES-SPO-SCP
Grant agreement Nº:  2015 – 3769 / 001 – 001

Profile in Europeal Comission

FOLLOW US

           

 

Subscribe to our Newsletter to be informed

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
All rights reserved - 2016