This site uses own and third party cookies to improve our services by obtaining analytical data on your browsing habits. If you continue to browse, we consider that you accept their use. For more information, click hereX

Coaches panel debate

Scope: generation of critical debate and exchange of experience
Share
Monday 13/02/2017
Scope: generation of critical debate and exchange of experience

Aquesta taula rodona ha tingut una durada d'una hora, amb participació de tècnics de les entitats adherides a l'E4S, amb l'objectiu de generar debat crític, transmetre experiència i extreure recursos per a treballar els registres. 
Volíem saber detectar, identificar, diferenciar, registrar i treballar les diferents situacions que podem viure en el dia a dia dels nostres equips, així com conèixer i dominar el sistema de registres, la seva finalitat i la implicació amb i pel projecte.

Lloc: Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès

Quan: dimarts 21 de febrer de 2017, a les 20:00h

Durada: 1 hora (aprox).

Format: debat lliure, moderat pel psicòleg esportiu i pedagog de SantCugatCreix (Albert Casorrán).

1) Presentació i concreció del tema a tractar, a càrrec del moderador

2) Torn d'intervencions dels convidats + debat, dinamitzat pel moderador

3) Preguntes dels assistents

4) Conclusions de la taula, a càrrec del moderador

Project partners
ABOUT THE PROJECT

Programme: Erasmus+
Key action: Sport
Action type: Support to Collaborative Partnerships
Call: EAC-A04-2014
Project title: Ethics4Sports
Project acronym: E4S
Application Nr:  567220-EPP-1-2015-2-ES-SPO-SCP
Grant agreement Nº:  2015 – 3769 / 001 – 001

Profile in Europeal Comission

FOLLOW US

           

 

Subscribe to our Newsletter to be informed

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
All rights reserved - 2016